Wij hanteren een positieve benadering.

 

Ons beleid is er niet op gericht zo veel mogelijk ondernemingen uit te sluiten van belegging. Uitsluiten betekent in onze ogen dat je ook geen positieve bijdrage kan leveren aan veranderingen. Door te investeren in bedrijven kun je als aandeelhouder ook invloed uit oefenen. Die willen wij dan ook gebruiken.

Als gevolg van onze kritische houding is er echter een beperkt aantal bedrijven waar wij zeker niet in zullen investeren vanwege de aard van hun activiteiten.

IVM Caring Capital is geaccrediteerd door de UN Principles for Responsible Investing (UNPRI). Dit is een initiatief van de Verenigde Naties waar institutionele beleggers en vermogensbeheerders zich bij kunnen aansluiten als zij de principes van verantwoord beleggen onderschrijven en hieraan ook inhoud geven in hun beleid.

Door deze samenwerking hebben wij het vermogen om bedrijven positief te beïnvloeden.  Namens onze cliënten treden wij actief, maar niet activistisch op.

 

Social

Responsibility

verantwoord denken is vooruit denken