top of page

FFP-keurmerk

Alleen financieel planners die zijn aangesloten bij de Federatie Financieel Planners (FFP) mogen het FFP-keurmerk voeren. En wij werken uitsluitend met Financieel Planners die over dit keurmerk beschikken.

 

Voor u is dit logo de garantie dat u te maken heeft met een financieel adviseur die zich onderscheidt door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Daarnaast geeft het u de zekerheid dat uw gesprekspartner voldoet aan strenge eisen op het gebied van vakkennis, ethisch gedrag en aanspreek-baarheid.

 

Die vakkennis is niet alleen voorwaarde voor toelating tot de FFP, maar moet permanent worden bijgehouden en aangetoond om de certificering te behouden. Hoe een FFP-planner met zijn cliënten en eventuele geschillen dient om te gaan is vastgelegd in de Gedragscode van de FFP, die elke FFP-planner moet onderschrijven om tot het FFP-register te worden toegelaten. Een Commissie van Toezicht ziet streng toe op naleving van de FFP Gedragscode en behandelt geschillen en klachten. 

 

bottom of page