De wereldbevolking zal in de komende decennia zowel qua omvang als qua leeftijdsverdeling er heel anders uit gaan zien. In de opkomende landen neemt de bevolking nog toe. In Azië zal hierin een kentering komen: na 2050  zal ook daar de bevolking weer afnemen. In Afrika blijft de bevolking naar verwachting nog deze hele eeuw groeien. Over de hele eeuw zal naar verwachting 80% van de toename van de wereldbevolking toe te schrijven zijn aan de bevolking van Afrika. In Europa is de daling van het bevolkingsaantal reeds ingezet en dit zal in de komende decennia doorzetten. Dit is anders in Noord Amerika, waar het bevolkingsaantal stabiel blijft. Niet vanwege een hoger geboortecijfer dan in Europa, maar omdat immigratie daar zorgt voor groei van de bevolking.
 

Vanuit puur demografisch perspectief zien we dat in de ontwikkelde economieën de vergrijzing nu echt gevoeld gaat worden, omdat het aantal afhankelijken als percentage van de beroepsbevolking toeneemt. Het demografisch dividend waarvan deze ontwikkelde landen in de afgelopen decennia hebben kunnen profiteren, verandert in een demografische belasting. Terwijl het demografisch dividend in de opkomende markten de komende jaren deze economieën gaat helpen om de arbeidsproductiviteit te laten stijgen.
 

In de ontwikkelde landen leidt de vergrijzing tot een toename van het aantal niet werkenden ten opzicht van het aantal werkenden. De gevolgen van de vergrijzing en ontgroening zullen in de verschillende regio’s sterk voelbaar zijn. Onze verwachting is dat niet alleen de groei van de bevolking, maar ook de groei van de welvaart vooral zal plaatsvinden in de opkomende landen in Azië, Zuid- en Midden Amerika en ook Afrika.

VRAAG ONZE VISIE

'DE WERELD IN 2020' AAN DOOR HIERNAAST UW NAAM EN EMAIL-ADRES IN TE VULLEN. 

verantwoord denken is vooruit denken