top of page

Verenigingen & Stichtingen

Portefeuille

invulling

Bij de invulling van de beleggingsportefeuille van uw Vereniging of Stichting adviseren wij te kiezen voor een combinatie van passieve en duurzame beleggingsfondsen, aangevuld met individuele duurzame ondernemingen.

 

Wij beleggen daarbij wereldwijd in alle regio’s conform de benchmark. Wij  hanteren daarbij een actieve assetallocatie om optimaal in te kunnen spelen op de wereldwijd veranderende economische omstandigheden. Zo zorgt u voor een zeer brede spreiding in de portefeuille, tegen lage kosten.

 

bottom of page