Performance

Het netto rendement dat u behaalt op uw persoonlijke beleggingsportefeuille is mede het resultaat van de wijze waarop die is toegesneden op uw persoonlijke eisen en wensen. Om u een indruk te geven van het resultaat dat u met het verantwoorde beleggingsbeleid van IVM Caring Capital kunt behalen, hebben wij de ontwikkeling van de waarde van de verschillende profielen na aftrek van alle kosten vanaf 2012 in beeld gebracht.

 

verantwoord denken is vooruit denken