top of page

Performance

Het netto rendement dat u behaalt op uw persoonlijke beleggingsportefeuille is mede het resultaat van de wijze waarop die is toegesneden op uw persoonlijke eisen en wensen. Om u een indruk te geven van het resultaat dat u met het verantwoorde beleggingsbeleid van IVM Caring Capital kunt behalen, hebben wij de ontwikkeling van de waarde van de verschillende profielen na aftrek van alle kosten vanaf 2012 in beeld gebracht. De berekening van de percentages is gebaseerd op een modelportefeuille. De werkelijke rendementen per individuele cliënt kunnen hiervan afwijken. 

 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Schermafbeelding 2024-04-25 om 11.47.20.png
Schermafbeelding 2024-04-25 om 11.47.04.png
bottom of page