Het netto rendement dat u behaalt op uw persoonlijke beleggingsportefeuille is mede het resultaat van de wijze waarop die  is toegesneden op uw persoonlijke eisen en wensen. Om u een indruk te geven van het resultaat dat u met het verantwoorde beleggingsbeleid van IVM Caring Capital kunt behalen, hebben wij de ontwikkeling van de waarde van de verschillende profielen na aftrek van alle kosten vanaf 2012 in beeld gebracht.

 

Bovenstaande resultaten zijn in het verleden gerealiseerd en vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Een beperkt aantal beleggingsportefeuilles van cliënten vormen de basis voor deze rendementsvergelijking.

Performance

verantwoord denken is vooruit denken