De groei in de wereld gaat de komende decennia plaatsvinden in de opkomende markten. Het is daarom verstandig een groter deel van de aandelenportefeuille te beleggen in opkomende markten. In de meest gebruikte indices is de weging van deze landen slechts rond de 10%, terwijl het aandeel in het BNP van de wereld al rond de 30% ligt.  IVM Caring Capital kiest er daarom voor om de weging in opkomende markten in lijn te brengen met hun aandeel in het wereldwijde BNP.

Beleggen in grondstoffen lijkt aantrekkelijk, omdat grondstoffen schaars zijn en de vraag toeneemt. Direct beleggen in grondstoffen is minder aantrekkelijk omdat grondstoffen geen natuurlijk rendement hebben. Het is wel aantrekkelijk om op een verantwoorde wijze te beleggen in grondstoffen: in het verbeteren van de productie, recycling en substitutie. Dit levert zowel een aantrekkelijk financieel rendement als een maatschappelijk rendement op.

Er zijn mogelijkheden om te investeren in technieken die helpen de uitstoot van CO2 te beperken en die vanuit zichzelf een goed rendement opleveren.  De onzekere factor hierbij is de politieke wil om CO2 uitstoot te beprijzen. Mocht dit in de toekomst wel gaan gebeuren, dan gaan dergelijke investeringen een nog beter rendement genereren.

 

Beleggings-

beleid

verantwoord denken is vooruit denken