top of page

Nalatenschaps-

planning

Vroeg of laat gaat u nadenken over de overdracht van uw vermogen aan een volgende generatie.

 

Nalatenschapsplanning (of estate planning) is het tijdig en gestructureerd regelen van de overgang van uw vermogen (in de ruimste zin van het woord) naar de volgende generatie of andere begunstigde(n). Het gaat daarbij om méér dan puur fiscale aspecten. Ook zaken als huwelijkse voorwaarden, erfrecht en testament, schenkingen, levensverzekeringen en internationale aspecten kunnen meespelen.

 

Door een zorgvuldige onderlinge afstemming kan er aanzienlijk worden bespaard op de afdracht van successierechten/erfbelasting.

 

bottom of page