top of page

Verenigingen & Stichtingen

Verenigingen en Stichtingen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol in de samenleving. De invulling van deze rol vraagt van de betreffende bestuurders een grote bestuurlijke verantwoordelijkheid.

 

De werkzaamheden m.b.t. de uitvoering van de kerntaken van de Vereniging of Stichting in combinatie met de zorg voor het vermogen vragen dan ook het uiterste van bestuurders. Zeker vandaag de dag, de samenleving als geheel staat immers voor een aantal pittige uitdagingen. Deze uitdagingen staan o.a. verwoord in de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Het afremmen van de klimaat-verandering is mogelijk de grootste uitdaging van onze generatie, maar ook de invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid is bepaald geen sinecure en vraagt om sterk leiderschap, ook van de besturen van Verenigingen en Stichtingen. Het besturen van een Vereniging of Stichting gaat dan ook veel verder dan het goed beheren van het vermogen. Wij gaan graag het gesprek met u aan om te horen welke uitdagingen u tegenkomt bij het beheren van het vermogen. Welke risico’s kunt en mag u bijvoorbeeld nemen om het doel en de missie van uw organisatie te realiseren? En in welke mate is duurzaamheid voor u een thema.  

 

Zoekt u professionele ondersteuning bij het verantwoord laten beheren van het vermogen, dan denken wij graag met u mee. Zodat u uw aandacht kunt richten op de hoofddoelstelling van uw Vereniging of Stichting. Uiteraard houden wij bij ons advies rekening met uw specifieke eisen en wensen, maatwerk voor elke Vereniging of Stichting is daarbij ons uitgangspunt. 

 

Kenmerken van onze dienstverlening:

  • De doelstellingen van de Vereniging of Stichting zijn ons uitgangspunt

  • Wij leveren maatwerk voor elke Vereniging of Stichting

  • Verantwoord vermogensbeheer is onderdeel van ons DNA

  • Wij zijn onafhankelijk 

  • Wij zijn persoonlijk en betrokken

  • Wij zijn transparant en vakbekwaam

  • Wij leveren een verantwoord beleggingsrendement​

 

bottom of page