top of page

Verenigingen & Stichtingen

ISAE

Voor wie dat niets zegt: ISAE staat voor International Standard on Assurance Engagements. Dit rapport geeft relaties inzicht in de toereikendheid en effectiviteit van de beheersmaatregelen die horen bij de uitbestede activiteiten aan onze business partners zoals: ABN Amro en AIRS. Met deze rapporten - en met de objectieve beoordeling ervan door een onafhankelijke service auditor – laten onze business partners zien hoe de beheersmaatregelen binnen hun organisaties zijn geïmplementeerd. De rapporten geven inzage in de mate van implementatie en toereikendheid van beheersmaatregelen van de bancaire activiteiten voor onze relaties. Met deze rapporten geven we niet alleen meer inzicht, maar bieden wij onze relaties ook meer zekerheid over de kwaliteit van de dienstverlening.

 

De rapporten hebben betrekking op de navolgende deel processen:

 

  • Effecten bewaring

  • Effectenadministratie

  • Ordering

  • Rapportages

  • Consolidatie

  • Bewaking mandaten

  • CRM

Mocht u meer willen weten of een ISAE 3402 type 2 rapport inzien, neem dan gerust contact op met Hans Volberda, +31 (0) 6 23 22 96 41 of hans.volberda@ivmcaringcapital.nl

 

bottom of page