top of page

Verenigingen & Stichtingen

Duurzaam

beleggingsbeleid

Duurzaam beleggen is sterk in onze organisatie verankerd; het is onderdeel van ons DNA. Met onze uitgebreide kennis en bijna decennialange ervaring helpen wij verenigingen, stichtingen en particuliere cliënten met een verantwoorde invulling van de beleggingsportefeuille, gebaseerd op onze gedegen en duurzame visie. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij onze huidige welvaart niet hebben geërfd van onze ouders, maar in bruikleen hebben van volgende generaties. Wij willen beleggers dan ook in staat stellen om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijk relevante ontwikkelingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. We hebben ons laten inspireren door de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI) , de United Nations Global Compact Rules (UNGCR) en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Vanuit ons verleden en vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid maken we hele heldere beleggingskeuzes. Zo zijn er bedrijven waar wij zeker niet in zullen investeren (uitsluitingen). Wij beleggen niet direct in bedrijven die actief zijn in de wapen- en de tabaksindustrie, niet in olie- en gas producenten en nutsbedrijven die gebruik maken van kolen voor productie van elektriciteit, niet in energie services, raffinage en de aanleg van pijplijnen en niet in de vervuilende mijnbouwindustrie. Verder onderschrijven wij de UN Global Compact Rules. Deze principes hebben betrekking op mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie. Wij  beleggen dus niet in bedrijven die de UN Global Compact Rules schenden.   

 

Wel selecteren wij in onze directe beleggingen bedrijven die én duurzaam én relevant zullen zijn in de toekomst. Wij hebben nu voor onze directe beleggingen gekozen voor de sectoren:  Klimaatverandering (Energietransitie), Demografische Ontwikkelingen (Gezondheidszorg)  en Technologische Ontwikkelingen.  Alle door ons geselecteerde bedrijven moeten in hun sector op het gebied van Milieu, Maatschappij en Goed Bestuur “best in class” zijn.

 

bottom of page