top of page

Uitsluitingenlijst

Uitsluitingenlijst directe beleggingen

Wij baseren ons beleggingsbeleid op de 10 principes van de UN Global Compact. Deze principes hebben betrekking op mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie. Daarenboven sluiten wij een aantal sectoren en bedrijven uit van onze investeringen omdat we de activiteiten van deze sectoren/bedrijven strijdig achten met ons duurzaam beleggingsbeleid. Het betreft bedrijven die actief zijn in de sectoren wapenindustrie en tabaksindustrie en enkele andere bedrijven.

Onderstaand vindt u de lijst van bedrijven die wij op onze uitsluitingenlijst directe beleggingen IVM Caring Capital hebben geplaatst. Wij controleren jaarlijks de gegevens van deze bedrijven.

bottom of page