Uitsluitingenlijst

Uitsluitingenlijst directe beleggingen

Wij baseren ons beleggingsbeleid op de 10 principes van de UN Global Compact. Deze principes hebben betrekking op mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie. Daarenboven sluiten wij een aantal sectoren en bedrijven uit van onze investeringen omdat we de activiteiten van deze sectoren/bedrijven strijdig achten met ons duurzaam beleggingsbeleid. Het betreft bedrijven die actief zijn in de sectoren wapenindustrie en tabaksindustrie en enkele bedrijven.

Onderstaand vindt u de lijst van bedrijven die wij op onze uitsluitingenlijst directe beleggingen IVM Caring Capital hebben geplaatst. Wij controleren jaarlijks de gegevens van deze bedrijven.