top of page

Persoonlijk financieel

plan

De analyse van uw huidige financiële situatie en aanbevelingen ontvangt u in een uitgebreid - op maat gesneden - rapport:

Uw Persoonlijk Financieel Plan.

 

Dit rapport geeft u een goed overzicht van uw financiële situatie. Mede daardoor kunnen er vaak en direct besparingen mee worden bereikt. Dit “Inzicht door Overzicht” is essentieel voor het nemen van de juiste financiële beslissingen. U kunt immers pas bepalen waar u voor gaat als u weet waar u staat.

 

Analyse van verschillende scenario´s

Van de volgende scenario’s geven wij u een complete inventarisatie en overzichtelijk beeld:

  • Uw situatie nu en in de toekomst (langleven)

  • Uw situatie bij overlijden

  • Uw situatie bij arbeidsongeschiktheid

 

Welke vragen komen aan bod?

 

Wat gebeurt er met uw inkomen als u of uw partner werkloos of arbeidsongeschikt wordt? Hoe goed verzorgd blijft uw partner en of uw kinderen achter mocht u iets overkomen? Hoe staat het met de pensioenopbouw? Zijn er plannen om eerder te stoppen met werken en zijn daar ook voorzieningen voor getroffen? Is uw eigen bedrijf een belangrijke oudedagsvoorziening en zo ja, wat gebeurt er dan als het bedrijf moet inkrimpen of failliet gaat?

 

Kortom, in het rapport brengen we het totale spanningsveld in kaart tussen huidig en toekomstig inkomen, reeds gerealiseerd vermogen, persoonlijke omstandigheden, wensen, toekomstplannen en niet te vergeten risico’s. Ons streven is om maatwerk te leveren met een solide financiële positie bij elk scenario.

bottom of page