top of page

Pensionado portfolio

Deze modelportefeuille is speciaal ontwikkeld voor cliënten die een redelijk stabiel inkomen uit hun vermogen willen halen. Personen die hun werkende leven hebben afgesloten  doordat zij de zaak hebben verkocht en/of met pensioen zijn. Vandaar de naam Pensionado Portfolio.

 

De beleggingsstrategie voor deze portefeuille is gericht op waardebehoud van het vermogen, in combinatie met een redelijk stabiel rendement. Uit de portefeuille kan inkomen worden gegenereerd in de vorm van een periodieke uitkering. Overigens heeft u altijd de vrijheid om zo nodig extra geld op te nemen uit uw portefeuille.

 

De Pensionado Portfolio bestaat voor ongeveer 65% uit staats- en bedrijfsobligaties in euro's van goede kwaliteit met een goede spreiding van looptijden. De resterende 35% is belegd in een mix van internationaal onroerend goed en aandelen, geselecteerd op dividend en waarde.

 

De hele strategie is gericht op het genereren van een hoge kasstroom bij een lage volatiliteit. Regelmatig levert deze aanpak een hoger rendement op dan het streefcijfer van 5%. Dat verklaart waarom de Pensionado Portfolio appelleert aan steeds meer nog werkzame cliënten, op zoek naar zowel rendement als gemoedsrust.

 

De Pensionado Portfolio is voornamelijk gericht op de Eurozone.

bottom of page