top of page

Vergelijkende kosten maatstaaf

De vergelijkende kosten maatstaaf (VKM) is een optelsom van de geschatte kosten per jaar voor het beheer van uw vermogen. De kosten die bij het beheer van uw vermogen horen, zijn afhankelijk van uw wensen en de hoogte van het vermogen dat u in beheer wilt geven. Onze jaarlijkse beheervergoeding wordt berekend over uw beleggingstegoeden en bedraagt gemiddeld 1% (exclusief BTW). U betaalt de jaarlijkse beheervergoeding in vier termijnen. De kosten voor de depotbank bedragen een 0,3% all-in fee per jaar (over de waarde van het vermogen met een minimum van € 240,-). De specifieke kosten ten gunste van de individuele beleggingsfondsen (gemiddeld 0,25% bij een neutraal profiel) zijn reeds verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht.

Mede afhankelijk van het met u overeengekomen beleggingsprofiel en de omvang van het door IVM Caring Capital te beheren vermogen, kan de inschatting van de kosten naar boven of beneden afwijken.  

Voorts kunnen de werkelijke kosten voor het beheer afwijken van de verwachte kosten, aangezien wijzigingen in marktomstandigheden die leiden tot aanpassingen in de beleggingsportefeuille niet vooraf zijn te voorzien.

bottom of page