top of page

Verenigingen & Stichtingen

Vermogens

consultancy

Voordat wij starten met het duurzaam beheer van uw Vereniging- of Stichtingsvermogen, kijken wij eerst samen met u naar de mogelijkheden. En naar de invloed die uw eisen en wensen op de langetermijnontwikkeling van het vermogen van uw organisatie hebben.

 

Wij geven door middel van een scenario analyse graag een helder beeld van deze ontwikkeling, uiteraard in overleg met u en uw bestuur. Ook laten wij op transparante wijze zien wat de invloed van de kosten is op het te behalen rendement. 

 

De basis voor onze dienstverlening is een op maat gemaakt vermogensplan. Hierin formuleren wij een passend beleggingsbeleid, waarbij de middelenverdeling (asset mix) wordt afgestemd op uw vermogen en de verplichtingen van uw organisatie. Hierin vindt u ook de langetermijnverwachtingen van uw eisen en wensen met betrekking tot uw vermogen, dit aan de hand van onze scenario analyse. Tevens maken wij een analyse van de vermogenskant enerzijds en de uitkeringskant anderzijds.

 

Op basis van dit op maat gemaakte vermogensplan kunnen u en uw bestuur een weloverwogen beslissing nemen over het (belegde) vermogen en de te plannen uitgaven. Deze beslissingen leggen wij vervolgens vast in een beleggingsprofiel. Elke Vereniging of Stichting wil en kan op een andere manier beleggen. Daarom bepalen wij in een beleggingsstatuut waarin uw instelling wel of juist niet mag beleggen en aan welke minimale kwaliteit een belegging moet voldoen. Wij stellen graag in overleg met u het beleggingsstatuut op.

 

bottom of page