top of page

Onze filosofie

Duurzaam beleggen is sterk in onze organisatie verankerd; het is onderdeel van ons DNA. Met onze uitgebreide kennis en bijna decennialange ervaring helpen wij verenigingen, stichtingen en particuliere cliënten met een verantwoorde invulling van de beleggingsportefeuille, gebaseerd op onze gedegen en duurzame visie. Bij de selectie van aandelen houden wij rekening met de invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid door de bedrijven waarin wij investeren. We hebben ons daarbij laten inspireren door de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI) , de United Nations Global Compact Rules (UNGCR) en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Vanuit ons verleden en vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid maken we hele heldere beleggingskeuzes. 

 

Zo zijn er bedrijven waar wij zeker niet in zullen investeren (uitsluitingen). Wij beleggen niet direct in bedrijven die actief zijn in de wapen- en de tabaksindustrie, niet in olie- en gas producenten en nutsbedrijven die gebruik maken van kolen voor productie van elektriciteit, niet in energie services, raffinage en de aanleg van pijplijnen en niet in de vervuilende mijnbouwindustrie. Verder onderschrijven wij de UN Global Compact Rules. Deze principes hebben betrekking op mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie. Wij  beleggen dus niet in bedrijven die de UN Global Compact Rules schenden.   

 

Wel selecteren wij in onze directe beleggingen bedrijven die én duurzaam én relevant zullen zijn in de toekomst. Wij hebben nu voor onze directe beleggingen gekozen voor de sectoren:  Klimaatverandering (Energietransitie), Demografische Ontwikkelingen (Gezondheidszorg)  en Technologische Ontwikkelingen.  Alle door ons geselecteerde bedrijven moeten in hun sector op het gebied van Milieu, Maatschappij en Goed Bestuur (ook wel Environmental, Social, Governance (ESG) criteria genoemd)“best in class” zijn. Zo zijn we altijd zeker van het feit dat wij investeren in die bedrijven die zich in positieve zin onderscheiden van andere bedrijven op het gebied van de ESG criteria. Indien bedrijven passen in onze duurzaamheidsfilosofie selecteren wij bedrijven verder op basis van hun innoverend vermogen, marktleiderschap, bewezen trackrecord en verwachte ontwikkeling van winstgroei per aandeel, sterke balans en waardering of onderwaardering.​​

 

IVM Caring Capital is geaccrediteerd door de UN Principles for Responsible Investing (UNPRI). Dit is een initiatief van de Verenigde Naties waar institutionele beleggers en vermogensbeheerders zich bij kunnen aansluiten als zij de principes van verantwoord beleggen onderschrijven en hieraan ook inhoud geven in hun beleid.

Door deze samenwerking hebben wij het vermogen om bedrijven positief te beïnvloeden. IVM Caring Capital onderschrijft de UN Global Compact Rules en is mede-ondertekenaar van de SDG Charter. 

bottom of page