top of page

Maatschappelijke betrokkenheid

Wilt u schenken aan een goed doel?

 

Daar komen heel wat vragen bij kijken. Aan wat voor categorie wilt u schenken? Dieren, Natuur & milieu, Noodhulp, Ontwikkelingshulp, Vluchtelingenhulp, 

Ziekten & aandoeningen of nog een andere categorie? En aan welk goed doel dan binnen de gekozen categorie(ën)? Wilt u een Fonds op Naam opzetten? etc., etc. Met al die vragen kunt u ook bij ons terecht.

IVM Caring Capital ondersteunt ook zelf een aantal goede doelen. Vaak aangedragen door cliënten van ons.

Een voorbeeld:

 

De Stichting Alpha-1 Nederland heeft zich ten doel gesteld om een platform te zijn voor het informeren, ondersteunen en vertegenwoordigen van de Nederlandse Alpha-1 gemeenschap. Onder het motto “ Alpha’s voor Alpha’s “ willen zij zich zo volledig mogelijk inzetten om de genetische aandoening “ Alpha-1 Antitrypsine Deficiëntie”  bij een brede doelgroep onder de aandacht te brengen. Op hun website www.alpha-1nederland.nl kunt u alles lezen over deze aandoening.

Nog een voorbeeld:

Bendula is een project voor kinderen met een beperking in Tanjeh, een vissersdorpje in Gambia. Er wordt gestreefd naar gelijkwaardigheid voor deze kinderen. Ook zij moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen, gestimuleerd worden tot een grotere zelfstandigheid en de mogelijkheid krijgen om optimaal te participeren in de samenleving van Tanjeh. 'They must feel part of the people and the community'. Bendula is een samenwerkingsproject van de Tanjeh Lower Basic School, stichting Go for Africa en ROC Gilde Opleidingen Venlo afdeling Welzijn.
 

Rekeningnummer: NL04INGB0792453573 t.n.v. L.H.A. Ewalds en P.M.H. van Dam-Hylkema

bottom of page